Dibināts, lai atbalstītu kvalitatīvu izglītības iegūšanu PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolā. Fonds ir nevalstiska, sabiedriskā labuma organizācija.

 

Juridiskām un fiziskām personām, ziedojot Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fondam, ir tiesības saņemt nodokļu atlaides (nosaka likums “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” un „Sabiedriskā Labuma organizāciju likums”).

Fonda mērķi:

 • finansiāli atbalstīt  audzēkņu jaunradi;

 • sniegt atbalstu talantīgiem audzēkņiem;

 • piesaistīt līdzekļus materiāli tehniskās bāzes modernizācijai;

 • veicināt audzēkņu dalību starptautiskos konkursos, izstādēs.

Fonds atbalsta:

 • labdarību;

 • jauniešu jaunradi;

 • radošu projektu realizēšanu.

Fonda darbības jomas:

 • izglītība;

 • māksla;

 • darbs ar jaunatni;

 • starptautiskās attiecības.

Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds

© 2018 PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola 
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007 | jrms@nmv.lv | 67601783
 • Facebook
 • Instagram
Screenshot 2018-11-15 at 18.00.32.png
© 2018 PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048 | info@nmv.lv | 67612332 | www.nmv.lv