Vadlīnijas attalinātām mācībām

Saskaņā ar 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē, nodrošinot mācības attālināti.

 

Detalizētāka informācija par attālinātu mācību procesu un visa pārējā aktuālā informācija pieejama elektroniskajā žurnālā e-klasē. 

 

Par mācību stundu norisi:

attiecīgā priekšmeta skolotājs (saziņa e-klasē). 

 

Par mācību procesu:

sruktūrvienības vadītājs Jānis Dukāts (janis.dukats@nmv.lv vai saziņa e-klasē) un direktora vietniece izglītības jomā Rita Ziņģe (rita.zinge@nmv.lv vai saziņa e-klasē)

 

Par e-klases darbību: IT administrators Olafs Zaķis (olafs.zakis@nmv.lv vai saziņa e-klasē)  

© 2018 PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola 
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007 | jrms@nmv.lv | 67601783
  • Facebook
  • Instagram
Screenshot 2018-11-15 at 18.00.32.png
© 2018 PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048 | info@nmv.lv | 67612332 | www.nmv.lv