Skolas bibliotēka

Tās fonda lielākā daļa ir literatūra par norisēm mākslas nozarēs, bet liels ir arī daiļliteratūras krājums.

 

Bibliotēkas veidošana tika aizsākta 1944. gadā, un šodien tās fondā vēl arvien ir atrodama pirmā bibliotēkā reģistrētā grāmata ar inventāra Nr. 1 – J. Madernieks. Raksti. Rīga: Valters un Rapa, 1930. PIKC NMV JRMS bibliotēkas fondā ir reģistrēti 12 300 iespieddarbi, izsniegto iespieddarbu skaits ir apmēram 4600 vienības gadā, apmeklētāju skaits – 5000 cilvēku gadā.

 

Fondā iekļauti daudzi grāmatu dāvinājumi. ERAF projekta ietvaros bibliotēka ir aprīkota ar jauniem datoriem, skeneriem, laminēšanas un iesiešanas iekārtām, biroja un prezentācijas tehniku. Bibliotēkas telpas papildinātas ar jauniem grāmatu plauktiem un pārvietojamām mēbelēm.

Bibliotekāre Dace Balode (no 1984. gada).

e-pasts dace.balode@nmv.lv

© 2018 PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola 
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007 | jrms@nmv.lv | 67601783
  • Facebook
  • Instagram
Screenshot 2018-11-15 at 18.00.32.png
© 2018 PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048 | info@nmv.lv | 67612332 | www.nmv.lv