Iestājpārbaudījumu rezultāti 2020

Paldies par drosmi un apsveicam jaunuzņemtos audzēkņus! 

Uzņemto audzēkņu un viņu vecāku sapulce –

30.06.2020. plkst. 19.00 zālē,

kur notiks reģistrācija uz 2020./2021.

mācību gada 1. kursu.

 

Neierašanās gadījumā tiek uzņemts nākamais reflektants.

 

​Pārbaudījumu rezultātus lūdzam skatīt zemāk:

© 2018 PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola 
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007 | jrms@nmv.lv | 67601783
  • Facebook
  • Instagram
Screenshot 2018-11-15 at 18.00.32.png
© 2018 PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048 | info@nmv.lv | 67612332 | www.nmv.lv