Iestāšanās skolā

Mēs atlasām jaunos talantus ar iestājpārbaudījumu palīdzību. Pārbaudījumi notiks 2020. gada 25., 26. un 29. jūnijā. Iestājpārbaudījumi tiks organizēti bez starpbrīžiem, reflektanti tiks sadalīti vairākās grupās, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

 

Pirms iestājpārbaudījumiem jāiesniedz dokumenti, laikā no 15. līdz 18. jūnijam (plkst.12:00). Pēc norādītā laika dokumenti netiks pieņemti!.

 

Dokumenti jāiesniedz elektroniski JRMS mājaslapā,

 

aizpildot pieteikšanās anketu un pievienojot dokumentu kopijas (foto vai skenētus). Pase vai personas apliecība būs jāuzrāda iestājeksāmenu laikā.

Iesniedzamie dokumenti:

  • Iesniegums (aizpildīta veidlapa ar parakstu);

  • Pamatizglītības apliecības un sekmju izraksta kopijas. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu; 

  • Medicīniskā izziņa (kopija) par izglītojamā veselības stāvokli; 

  • Raksturojums no iepriekšējās izglītības iestādes (kopija);

  • Fotogrāfijas - 2 gab., 3x4 cm (iesniedz eksāmenu norises laikā); 

  • Pase vai personas apliecība (uzrāda eksāmenu norises laikā).

 

Iestājpārbaudījumu darbus jāveic ar personīgajiem materiāliem. Mēs tev nodrošināsim papīru un kartonu.

JRMS IESTĀJPARBAUDĪJUMU PROGRAMMA

ZĪMĒŠANA – 1. DIENA (25. JŪNIJS)

KLUSĀ DABA (sarežģīta klusā daba no

ģeometriskiem vai sadzīves priekšmetiem)

Laiks: 3 mācību stundas (40 min x 3) 

Darba virsma un formāts: papīrs, A3

(papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā)

Darba materiāls: zīmulis (H,HB,B)

SKICĒŠANA – 1. DIENA (25. JŪNIJS)

CILVĒKA FIGŪRA (5 cilvēka figūras skices)

Laiks: 25 min

Darba virsma: skiču papīrs (~55x42 cm)

(papīrs tiks izsniegts eksāmena dienā)

Darba materiāls: ogle, mīksts zīmulis (6-8B), flomāsters u.c.

GLEZNOŠANA – 2. DIENA (26. JŪNIJS)

GLEZNOJUMS NO DABAS (klusās dabas elementi)

Laiks: 2 mācību stundas (40 min x 2)

Darba virsma un formāts: gruntēts kartons (~17x25 cm)

(kartons tiks izsniegts eksāmena dienā)

Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

KOMPOZĪCIJA – 2. DIENA (26. JŪNIJS)

FIGURĀLA KOMPOZĪCIJA (vismaz 3 cilvēka figūras,

kompozīcijas tēmu nosauc eksāmena dienā)

Laiks: 2 mācību stundas (40 min x 2)
D

arba virsma un formāts: gruntēts kartons (~17x25 cm)

(kartons tiks izsniegts eksāmena dienā)


Darba materiāls: eļļas vai akrila krāsas

LATVIEŠU VALODA UN MATEMĀTIKA - 3. DIENA (29. JŪNIJS)

© 2018 PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola 
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007 | jrms@nmv.lv | 67601783
  • Facebook
  • Instagram
Screenshot 2018-11-15 at 18.00.32.png
© 2018 PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048 | info@nmv.lv | 67612332 | www.nmv.lv