Iestājeksāmenu rezultāti (16.06.2020)

Paldies bērniem par drosmi un apsveicam jaunuzņemtos audzēkņus!  Neuzņemtos audzēkņus, lūdzu, interesēties par iespējām, zvanot Ilgnesei Avotiņai (28844533).

Vasaras radošo darbu  skates + stundu saraksti un gada plāns: 

5.klase - 2.septembrī plkst. 16:30

6.klase - 2.septembrī plkst. 17:30

7.klase - 3.septembri plkst. 16:30

8.klase - 3.septembri plkst. 17:30

9.klase - 4.sepembrī plkst. 16:30

Uzņemtiem audzēkņiem nedēļas laikā tiks izsūtīts info par Vasaras Radošiem darbiem!

​Pārbaudījumu rezultātus skatīt zemāk:

© 2018 PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola 
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007 | jrms@nmv.lv | 67601783
  • Facebook
  • Instagram
Screenshot 2018-11-15 at 18.00.32.png
© 2018 PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048 | info@nmv.lv | 67612332 | www.nmv.lv